اگر به عمق و ذات ورزش و خصوصا فوتبال که از فراگیری بسیار زیاد برخوردار است نظری بیفکنیم، درخواهیم یافت که در این رشته ورزشی چیزی به نام نفرت و کینه وجود ندارد بلکه جزء جزء آن مالامال از دوستی و محبت است. فوتبال انسانها را فارغ از قوم و دین و رنگ و نژاد بعنوان هم بازی یا رقیب در کنار هم قرار می دهد و بدینویسله پیام برابری و برادری در قالب واقعی آن متجلی می شود.
🔹در بُعد بین المللی از ورزش بویژه فوتبال بعنوان مهمترین ابزار جهت دوستی و پیوند میان ملل و جوامع مختلف یاد می شود.
🔹وقتی فوتبال در عرصه جهانی به ابزاری جهت ترویج آموزه های انسانی تبدیل می شود، چگونه در بُعد ملی می توان قبول کرد که این کارکرد زیبا بواسطه ی عناصری هنجارشکن و نفرت افکن تهدید شود.
🔹در کنار همه جذابیتهای نهفته در این ورزش اما یکی از مهمترین کارکردهای رویارویی دوره ای تیمهای فوتبال با همدیگر تبادل فرهنگی و تحکیم ارزشهای فرهنگی است که متاسفانه این خصلت و خصوصیت همواره از سوی عده ای تماشاگرنما یا خبرنگارنما به زیر سئوال می رود که آخرین این موارد می توان به حواشی کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم فوتبال ملاثانی پس از مسابقه با تیم بندر انزلی اشاره نمود. احدی که صفت معلوم الحال شایسته ی ایشان است بدون توجه به اخلاق و قانون، به قوم عرب توهین و آنها را به صفتی نابجا توصیف می کند.
🔹در حالیکه سرمربی استقلال ملاثانی با احاطه بر جوانب مختلف کنفرانس و با متانت قابل تحسین در حال پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران بود که در این حین، احدی که قطعا بویی از مفهوم دین و اخلاق و قانون و منش مردانگی به مشامش نرسیده، کلامی نژادپرستانه و وحدت شکن بر زبان جاری می کند که جناب آقای اشکش در قامت یک مربی متعهد و قانونمند، پاسخِ او را بشکل بسیار مناسب می دهد و جلوی یاوه سرایی وی را می گیرد.
🔹بنده به نمایندگی از تیم ملاثانی و قاطبه ی مردم خوزستان و بویژه شهرستان باوی و همه کسانی که نفرت پراکنی آن شخص احساسات آنان را جریحه دار کرد، از آقای اشکش از آن جهت که پاسخ شایسته را به آن وحدت شکن داد و مایه مباهات گردید، تشکر و قدردانی می نمایم.
🔹در پایان از مراجع مسئول ورود به این موضوع مهم و اعمال قانون نسبت به آن شخص را بصورت عاجل تقاضا می نمایم.

▫️ *مدیرعامل باشگاه استقلال ملاثانی*
▫️ *سید سلطان حسینی امین*