شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری آمادگی خود را جهت اعزام گروه های  امدادی به شهرستان آبادان اعلام نمود.

در پی حادثه ناگوار ریزش ساختمان مترو پل در شهرستان آبادان و متعاقب ابلاغ مناطق نفت خیز جنوب به شرکت های بهره بردار،مهندس تقی زاده سرپرست شرکت آغاجاری ظرفیت های مرتبط با شرکت آغاجاری را آماده امداد رسانی به شهرستان آبادان نمود.

لجستیک ترابری و اداره HSE در صورت اعلام نیاز آماده پشتیبانی و امداد در شهرستان آبادان هستند