سرپرست مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از آغاز فاز عملیاتی احداث رینگ فرازآوری با گاز میادین پارسی و پرنج خبر داد.  دکتر رامین روغنیان درباره اهداف اجرای این عملیات توضیح داد: باتوجه به افت فشار جریانی برخی از چاه‌های میادین پارسی و پرنج و انجام طرح موفقیت آمیز فرازآوری با گاز در […]

سرپرست مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از آغاز فاز عملیاتی احداث رینگ فرازآوری با گاز میادین پارسی و پرنج خبر داد.

 دکتر رامین روغنیان درباره اهداف اجرای این عملیات توضیح داد: باتوجه به افت فشار جریانی برخی از چاه‌های میادین پارسی و پرنج و انجام طرح موفقیت آمیز فرازآوری با گاز در چاه پارسی۴۴ و نتایج مثبت آزمایش فرازآوری با گاز نیتروژن در چاه پرنج۱۱، مجهز نمودن سایر چاه‌های كم‌فشار موجود در میادین مذكور (۷ حلقه چاه در میدان پارسی و ۲ حلقه چاه در میدان پرنج) واحداث رینگ فرازآوری با گاز  در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی اظهار داشت: باتوجه به موجود بودن تأسیسات تزریق گاز در منطقه (ایستگاه تزریق گاز ۷۰۰ پارسی)، گاز مذكور به‌ عنوان منبع گاز فرازآوری درنظر گرفته شد و پس از جمع آوری اطلاعات لازم از ادارات ذیربط و انجام بررسی‌های فنی، ملزومات رشته تكمیلی مخصوص فرازآوری با گاز جهت تعمیرچاه‌های مذكور انجام و تعمیر آنها در برنامه دكل لاین سالیانه قرار گرفت.

دکتر روغنیان گفت: به منظور احداث رینگ فرازآوری با همكاری اداره‌های مهندسی بهره برداری شركت نفت و گاز آغاجاری و اداره مهندسی نقشه برداری مناطق نفتخیز و برگزاری جلسات كارشناسی متعدد، نقشه برداری خطوط لوله رینگ فرازآوری با گاز انجام و نقطه اتصالات خطوط مذكور و انشعابات آن جهت اتصال چاه‌های مذكور به منبع گاز تزریقی مشخص و پس از اخذ مجوزهای لازم اجرای آن به مجری طرح‌های نفت (خطوط لوله جریانی) اعلام شد.

وی افزود: درحال حاضر مراحل نهایی احداث رینگ فرازآوری چاه‌های پارسی۴۳ و پرنج۲ درحال انجام بوده و برگزاری مناقصه جهت احداث رینگ فرازآوری سایر چاه‌ها تحت پیگیری مجری است و انتظار می رود احداث رینگ فرازآوری تمامی چاه‌ها تا پایان سال جاری به اتمام رسیده و چاه‌های كاندید مجدداً در مدار تولید قرار گیرند.

سرپرست مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خاطرنشان ساخت: با اجرایی شدن سیستم مذكور در میدان پارسی میزان نگهداشت تولید قابل دستیابی در حدود ۲۵۰۰ بشكه در روز و افزایش تولید درحدود ۳۵۰۰ بشكه در روز و در میدان پرنج میزان نگهداشت تولید در حدود ۵۰۰ بشكه در روز و افزایش تولید ۱۵۰۰ بشكه در روز خواهد شد