“عباس صدریان فر” ضمن بازدید از کلیه واحدهای تاسیسات آبرسانی ام الدبس که مهمترین ایستگاه پمپاژ طرح بزرگ آبرسانی غدیر است ،  در جریان آخرین وضعیت این تاسیسات قرار گرفت .
بازدید از روند نصب پمپ شماره هشت ام الدبس ، ایستگاه برق ، ایستگاه پمپاژ و انتهای کانال پای پل و مخازن ۴۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعبی توسط مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفت.
در پایان این بازدید، جلسه بررسی شرایط کنونی تامین آب طرح آبرسانی غدیر  و طرح توسعه ی آن برگزار و دستورات لازم جهت عملیاتی شدن و گذر از تنش آبی از سوی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان صادر شد.

گفتنی است هم اکنون آب شرب شهرهای اهواز، شادگان دشت ازادگان ، هویزه ، حمیدیه،خرمشهر، آبادان و اکثر روستاهای تابعه با ظرفیت ۸۵۰ هزار متر مکعب در شبانه روز ،از ایستگاه پمپاژ ام الدبس تامین و انتقال میگردد.