” علیرضا نیکزاد ” گفت : با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان ،کشاورزانی که تاکنون موفق به انعقاد قرارداد تامین آب محصولات زمستانه ( گندم ، کلزا و … ) نشده اند ، می توانند تا ۱۸ خرداد ماه سال جاری جهت عقد قرارداد محصولات زمستانه و همچنین اصلاح مساحی کشت زمستانه ۱۴۰۰ به امور مشترکین و اداره مساحی و الگوی کشت شرکت بهره برداری مارون مراجعه نمایند.وی با اشاره به اینکه این تصمیم برای جلوگیری از جریمه اتخاذ شده است، تصریح کرد: مشترکین می توانند فقط تا تاریخ تعیین شده جهت عقد قرارداد زمستانه و اصلاح مساحی اقدام نمایند و پس از انقضای تاریخ فوق انعقاد قرارداد آب کشت زمستانه و همچنین اصلاح مساحی کشت زمستانه با مشترکین ، امکان پذیر نمی باشد.