عملیات اجرایی روکش آسفالت باقیمانده جاده دسترسی و ارتباطی روستاهای منطقه تمبی چم فراخ بخش گلگیر مسجدسلیمان به همت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به اتمام رسید.

 این پروژه با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال به طول ۲۲۰۰ متر در مدت زمان ۳ ماه در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و با تهیه شرح کار و نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت  انجام شد.

طی این اقدام  اجرای لایه‌های روسازی شامل بستر سازی و اجرای یک لایه اساس در طول مسیر و عرض ۶ متر ، اجرای یک لایه آسفالت به مساحت بیش از ۱۲۰۰۰ متر مربع،  احداث و ترمیم ابنیه فنی طول مسیر شامل احداث کانال سنگی، احداث دیوار حایل، احداث و ترمیم دستک های سنگی ۲ دستگاه پل موجود اجرا گردید.

جاده دسترسی روستاهای منطقه تمبی چم فراخ به شهر مسجدسلیمان ۱۸۰۰۰ متر طول دارد که پیش از این عملیات بهسازی و مرمت ۱۵۸۰۰ متر از این مسیر توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شده است.

با اجرای این پروژه که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تعریف و  اجرا شده، مشکلات عبور و مرور و دسترسی روستاهای چوب سرخ، چم فراخ، تمبی، پنبه کار، تلبمن، چهاربیشه و اکبر آباد بخش گلگیر مسجدسلیمان با جمعیتی حدود  ۲۰۰۰ نفر  به مرکز شهرستان به طور کلی مرتفع می‌شود.