مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز با اشاره به آغاز جراحی در خدمات شهری اهواز گفت: با تلاش شبانه روزی زباله های منطقه ۳ و ۴ در حال جمع آوری است.

امیر آهن جان در گفت وگو با خبر۲۳ شبکه استانی خوزستان در خصوص عدم جمع آوری زباله های منطقه ۳ و ۴ شهرداری اهواز اظهار کرد: با دستور شهردار و اعضای شواری اسلامی شهر اهواز یک جراحی در حوزه خدمات شهری اهواز در حال انجام است، بر همین اساس حق و حقوق کارگران هرآنچه که مشمول قانون کار باشد از جمعه شب کاری، طبقه بندی و تعطیل کاری به صورت کامل پرداخت می شود.

وی افزود: کارگران محترم شهرداری اهواز موظفند بر اساس حقوقی که دریافت می کنند به میزان ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در محل کار حاضر باشند و حدود ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع رفت و روب انجام دهند، متاسفانه برخی از پیمانکاران قانون گریز زیر بار این امر نرفته اند به گونه ای که در برخی از مناطق مانند ۳ و بخشی از منطقه ۴ به دنبال تبانی با کارگران این ساعت کاری را چند ساعت کاهش داده اند.

آهن جان ادامه داد: جراحی در خدمات شهری آغاز شده و در برخی مناطق در حال انجام است و با برنامه ریزی صورت گرفته با تلاش شبانه روزی شهردار و اعضای شورای شهر در اسرع وقت این مشکل برای همیشه رفع می شود تا بهداشت عمومی شهروندان به خطر نیوفتد.

*مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز یادآور شد: پیمانکاران قانون گریزی که به تعهدات خود عمل نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی می شوند و ما اجازه نمی دهیم که بهداشت عمومی شهروندان محترم اهوازی مورد تهدید قرار بگیرد*

وی تاکید کرد: شهرداری اهواز با تمام امکانات نسبت به جمع آوری زباله ها با همراهی برخی از مناطق اهواز در مناطق ۳ و برخی محله های منطقه ۴ اقدام کرده است و ان شالله به زوری جمع آوری می شود.