مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از ابتدای حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان تا کنون ۷۶۰ روز دستگاه خدمات مربوط به ترابری سبک و سنگین و تعمیرات ماشین‌آلات ارائه داده است.

با وقوع حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل آبادان مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناطق نفتخیز جنوب با تمام توان و امکانات لجستیکی سنگین و فوق سنگین با دستگاه‌های مسئول امدادرسانی و آواربرداری همکاری داشته است.

در این راستا تا کنون ۷۶۰ روز دستگاه در بخش‌های خدمات ایاب و ذهاب نفرات، جابجایی وسایل، حمل آب آشامیدنی، جمع و بلند کردن اشیاء، جمع آوری پسماند و نخاله، خاکبرداری، خاک‌ریزی، گودبرداری، بسترسازی، بهسازی راه و معابر و اسکورت محمولات ترافیکی و تعمیرات خودروها و ماشین آلات خدمات ارائه شده است.

همچنین نیروهای اعزامی از تعمیرات مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناطق نفتخیز جنوب نسبت به تعمیر ۶ دستگاه از ماشین‌آلات سیار ساختمانی سایر دستگاه‌های اجرایی حاضر در محل حادثه اقدام نمودند.