“مهدی نیکنام” با اشاره به فراخوان اداره ایمنی و بهداشت سد و نیروگاه کارون۳، از حضور جمعی از مدیران، کارکنان و پرسنل بهداری آن مجموعه برای اهدای خون خبر داد.

نیکنام گفت: طرح اهدای خون همه ساله با هدف حفظ سلامتی پرسنل و کمک به همنوعان نیازمند به گروههای خونی، با هماهنگی اداره ایمنی و بهداشت و اکیپ سیار سازمان انتقال خون شهرستان ایذه در واحد بهداری و خانه بهداشت شرکت انجام می شود.