محسن رستگارنیا اظهار داشت: شهرستان مسجد سلیمان و روستاهای تابعه با جمعیتی بالغ بر۱۲۰ هزار نفر، در فصول گرم سال به دلیل افزایش مصرف با کمبود و افت فشار مواجهه می شوند، جهت حل این مشکل نصب دو دستگاه پمپ جایگزین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از اقدامات کارشناسی، یک دستگاه پمپ از نوع طبقاتی افقی BB4 با هماهنگی معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان تهیه ، تامین و نصب و راه اندازی گردید.

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق بیان کرد: اصلاح خطوط لوله، اجرای فندانسیون جدید و اصلاح پاپیپنگ از عمده عملیاتی است که توسط گروه تعمیرات عملیات امور آبرسانی شهید بهنام محمدی جهت نصب و راه اندازی پمپ مذکور انجام پذیرفت.

رستگارنیا در ادامه گفت: در همین راستا و در ادامه روند پایداری آبرسانی به شهرستان مسجدسلیمان دومین دستگاه پمپ جایگزین تهیه و مقدمات نصب و راه اندازی آن در حال اجرا می باشد.

شایان ذکر است تاسیسات آبرسانی شهید بهنام محمدی (گدار) طی شبانه روز یکصد هزار متر مکعب آب بصورت میانگین، تولید و به شهرستان مسجد سلیمان انتقال می دهد ، با نصب این پمپ ۳۶۰۰ متر مکعب آب در شبانه روز به ظرفیت تولید افزوده گردید.