“محمدرضا یزدانی پور”، با اشاره به کاهش بارندگی ها در دو سال اخیر،  ازتشدید شرایط خشکسالی و کاهش تراز آب مخزن سد کرخه به کمتر از یک میلیارد متر مکعب خبر داد.

وی با بیان شرایط بحرانی در کاهش حجم آب مخزن آن سد تصریح کرد که همراهی کشاورزان حوضه پایین دست در رعایت ممنوعیت کشت و پیگیری متولیان امر جهت مدیریت خشکسالی ضروری است تا بتوانیم این خشکسالی را با اولویت تامین آب شرب روستاها و شهرهای پایین دست سپری نماییم.

یزدانی پور حجم فعلی سد را ۹۸۵میلیون متر مکعب با ارتفاع تراز ۱۷۸.۱۶ اعلام و میزان دبی ورودی به مخزن را ۲۴ و میزان دبی خروجی را ۳۶ متر مکعب برشمرد که از طریق دریچه های تحتانی (کالورت) جهت پایین دست رها سازی می شوند.

حجم مخزن سد کرخه در تراز نرمال(۲۲۰ متر از سطح دریا) ۳/۵ میلیارد متر مکعب می باشد.