علی اصغر اسداللهی در نشستی که در خصوص بررسی مسائل مرتبط با جمع آوری سگ های بلاصاحب که با حضور مدیرعاملسازمان پسماند، معاونین خدمات شهری مناطق هشتگانه و مدیرکل اجرا و نظارت معاونت خدمات شهری، برگزار شد، اظهار کرد: درحال حاضر عملیات جمع‌آوری توسط تیم های زنده‌ گیری در حال انجام است و بنا است این امر سرعت بیشتری به خود بگیرد.