پیرو انتشار خبری در فضای مجازی با عنوان « انفصال خدمت شهردار اهواز» فرشید یادگاری سرپرست اداره حقوقی شهرداری اهواز موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی عنوان کرد که شرح آن در ادامه می آید.

به اطلاع می رساند حکم صادره در خصوص شهردار کنونی اهواز نیست و مربوط به گذشته است و فرد شاکی از زمان انتصاب آقای امینی بعنوان شهردار اهواز تا کنون به شهرداری اهواز مراجعه نکرده است. همچنین ۱) در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ برحسب ابلاغیه صادره شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه صادره در جریان شکایت احدی از شهروندان در خصوص الزام شهرداری اهواز به صدور پروانه ساختمانی، رایی مبنی بر انفصال موقت شهردار محترم اهواز صادر شده است. لیکن در بررسی ملاحظه گردید که از سوی شعبه محترم رسیدگی کننده به تمامی مستندات و مدارک مربوط به این پرونده ارایه شده از سوی شهرداری اهواز توجه کافی صورت نپذیرفته و این مسأله موجب بروز سوءتفاهم در برداشت برای شعبه محترم رسیدگی کننده گردیده است.

۲) با توجه به اینکه رای صادره از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در مدت ۲۰ روز می‌باشد بنابراین شهرداری اهواز در صدد تهیه و جمع‌آوری مدارک مربوط جهت تنظیم و تقدیم تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در مرجع محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.