رضا امینی شهردار اهواز بهمراه معاونین شهرسازی و فنی و عمرانی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و مدیر منطقه ۸ از ساختمان ۱۵۸ واحدی در منطقه سیصد دستگاه بازدید کرد.

این بازدید به منظور بررسی وضعیت ساختمانی که بدون پایان کار در حال بهره برداری توسط ساکنین بوده و به لحاظ ایمنی سازه ای و ایمنی آتش نشانی دارای مشکل می باشد و جزء ساختمانهای پرخطر سطح منطقه ۸ می باشد، انجام شد.

گفتنی است شهردار اهواز و هیئت همراه از کلیه طبقات ساختمان بازدید و دستور پیگیری و رسیدگی جهت رفع مشکل به مراجع ذیصلاح را صادر کرد.