شركت بهره‌برداري نفت و گاز مسجدسليمان موفق به دريافت گواهينامه ISO27001 در زمينه استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات شد.

آيين اختتاميه مميزي گواهينامه ISMSبا حضور نمايندگان شركت راهبران انطباق نيس نماينده  شركت FQCدر ايران، مدير فني، مدير منابع انساني و روساي بخش هاي  مختلف شركت بهره برداري نفت وگاز مسجدسليمان برگزار شد.

سرمميز شركت FQCطي سخناني با توجه به نقش ها،  مسئوليت ها و اختيارات سازمان امنيت اطلاعات در صنايع حساس خصوصاً نفت وگاز گفت : امنيت فيزيكي ، كنترل دسترسي و امنيت در ارتباطات با مجموعه اقداماتي از جمله شناسائي و پرداختن به ريسك ها و فرصت‌ها  موجب جلوگيري از بروز مشكلات و مخاطرات سازماني مي شود.

سرمميز تيم مميزي تصريح نمود با مشاهده مستندات و بررسي سوابق اقدامات صورت گرفته در خصوص امنيت اطلاعات شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان محق دريافت گواهينامه ISO/IEC27001:2013مي باشد.

 مدير امور فني شركت بهره برداري نفت وگاز مسجدسليمان ضمن تشكر از مجموعه فناوري اطلاعات و ارتباطات استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات را گامي مهم در راستاي برقراري امنيت در فضاي  توليد و تبادل اطلاعات  برشمرد.

رضا فتحي رئيس فناوري اطلاعات وارتباطات و افشين خسروي رئيس خدمات كامپيوتري نيز هركدام طي سخناني ضمن تقدير از حمايت مديرعامل و هيات مديره شركت بهره برداري نفت وگاز مسجدسليمان، كسب اين گواهينامه را به مديريت و مجموعه كاركنان شركت بهره برداري نفت وگاز مسجدسليمان تبريك عرض نموده و عنوان داشتند: اين موفقيت عليرغم مشكلات و محدوديت هاي فراوان مالي و نيروي انساني با عزم راسخ و تلاش شبانه روزي همكاران مجموعه فناوري اطلاعات و همچنين همكاري اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب حاصل گرديده است.