نشست مشترک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با سرهنگ حسین زاده فرمانده بسیج ادارات خوزستان و آقای نبگانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور و رییس انسجام بخشی صنعت آب و برق خوزستان با موضوع مدیریت مصرف برق ادارات و سازمان های خوزستان برگزار و بر تشکیل قرارگاه جهادی مدیریت مصرف برق در راستای کاهش ۳۰ درصدی ساعات کاری ادارات نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصدی پس از ساعات کاری تاکید شد.

دکتر علی خدری در این نشست، با بیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ مشترک پرمصرف در خوزستان داریم، گفت: خاموشی بخش خانگی خط قرمز وزارت نیروست، به همین جهت با صنایع، کشاورزان و ادارات تفاهم نامه امضا شد تا بخش خانگی با مشکل مواجه نشود.
خدری با درخواست از بسیج ادارات جهت اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش مصرف برق در دستگاه های اجرایی خوزستان گفت:
مصرف برق تمامی ادارات قابل رصد است، با توجه به این که کاهش ساعات اداری در راستای مدیریت و کاهش مصرف برق بوده، لذا انتظار داریم هم در ساعات کاری و هم پس از پایان ساعات کاری، کاهش چشمگیری در سیستم های پایش شرکت توزیع ثبت شود.

بررسی عملکرد ادارات و سازمان ها در خصوص مدیریت مصرف برق

در ادامه این نشست سرهنگ محمد حسین زاده بر لزوم تشکیل قرارگاه جهادی مدیریت مصرف برق با حضور بسیج ادارات، مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی و برگزاری جلسات توجیهی تاکید کرد و با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف برق در سال گذشته، گفت: بازرسی های مکرر از ادارات شهرستان ها حین و پس از ساعات کاری در برنامه کاری بسیج ادارات استان است و ادارات مرتب به صورت میدانی رصد می شوند.

سرهنگ حسین زاده همچنین افزود: ضرورتی بر روشن ماندن تابلوهای تبلیغاتی به خصوص تابلوهای شهرداری ها و بیمارستان ها نیست و باید در طول روز خاموش شوند.

فرمانده بسیج ادارات استان با اعلام آمادگی همکاری با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در راستای رعایت الگوی مصرف، اظهار کرد: پای کار هستیم تا با به کارگیری روش های مختلف مدیریت مصرف برق از پیک تابستان ۱۴۰۱ با موفقیت عبور کنیم و به همین جهت قرارگاه مدیریت مصرف برق را تشکیل می دهیم تا پس از نظارت های روزانه از نحوه مصرف برق، در این قرارگاه عملکرد ادارات و سازمان ها در این خصوص بررسی شود.