سرپرست مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب از افتتاح دفتر پژوهشي مديريت فني مناطق نفتخيز جنوب در پژوهشگاه صنعت نفت تهران خبر داد.

دکتر رامین روغنیان اظهار داشت: با توجه به نامگذاري سال و تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه به واحدهاي دانش بنيان با درخواست مديريت امور فني مناطق نفتخيزجنوب پيگيري و تحقق اين اهداف در دستور كار قرار گرفت و به همين دليل در گام نخست براي توسعه برنامه‌هاي تحقيقاتي و تبادل اطلاعات علمي و پژوهشي، كارشناسان مديريت فني اعم از معاونت مطالعات شيميايي، معاونت مهندسي نفت، معاونت زمين شناسي و معاونت حفاري، دفتر مطالعاتي و پژوهشي اين شركت در پژوهشگاه صنعت نفت تهران افتتاح گرديد.

وی با بيان اينكه فعاليت هاي پژوهشي در حوزه هاي مختلف بالا دستي از سال‌هاي قبل بر پايه استفاده از توان متخصصان داخلي آغاز شده است افزود: توسعه فعاليت‌های پژوهشي در زمينه ازدياد برداشت، پژوهش هاي مربوط به مطالعات مخازن، مغزه هاي نفتي ، ارزيابي مواد و سایر طرحهای مشترک با پژوهشگاه صنعت نفت كه از مهمترين اقدامات پژوهشي در كنار كنترل كيفيت توليد واحدهاي بهره برداري بوده در دستور کار مدیریت فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار دارد.

دکتر روغنیان یادآور شد: در راستاي افزايش سطح پژوهشي پرسنل متخصص مدیریت فنی و تعامل بيشتر با متخصصان داخلي، اين پايگاه پژوهشي نقش بسزايي خواهد داشت و در آينده شاهد تحول چشمگيري در عرصه علمي كشور با محوريت ارتباط صنعت و مراكز دانش‌بنیان خواهيم بود.

وی افزود: اين دفتر مطالعاتي و پژوهشي با هدف تعامل بيشتر كارشناسان و پژوهشگران حوزه مديريت فني مناطق نفتخيز جنوب و کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت با حضور دکتر هومن محمدشاهی معاون مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دكتر عباس شهرآبادي رئيس محترم پژوهشكده بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت در اردیبهشت سال جاری افتتاح شد.