مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به اهمیت رعایت الگوی مصرف برق توسط شهروندان خوزستانی گفت: مشترکان در خوزستان الگوی مصرف را رعایت کنند تا بتوانیم از تابستان سختی که پیش رو داریم عبور کنیم.

علی خدری با بیان اینکه هر مشترک خوزستانی می‌تواند تا سقف سه هزار کیلو وات برق مصرف کند، افزود: رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که در تابستان خاموشی نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: اگر مشترکی بیش از ۲ برابر الگو مصرف برق داشته باشد، ابتدا به منظور اطلاع یافتن از این وضعیت پیامک اخطار دریافت می‌کند و در ادامه در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق آن مشترک قطع می‌شود.

خدری ادامه داد: در خوزستان یک هزار و ۲۰۰ مشترک پرمصرف وجود دارد که از این مشترکان درخواست داریم مطابق الگوی مصرف و براساس سقف مصرفی که برای هر مشترک در نظر گرفته شده برق مصرف کنند تا با خاموشی‌های ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف مواجه نشویم.

وی افزود: خاموشی بخش خانگی خط قرمز وزرات نیرو است، اما در این زمینه نیازمند همراهی مردم و مشترکان هستیم تا صنعت برق بتواند از شرایط دشواری که با آن مواجه است عبور کند.