رئیس مهندسی ساختار و بهره‌وری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده، سازمان رسمی مورد نیاز برای بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه تلمبه خانه گوره C گچساران، ایجاد و در سیستم جامع نیروی انسانی درج گردید.

محمدرضا آبیار گفت: این ایستگاه با ظرفیت پمپاژ ۴.۲ میلیون بشكه نفت در روز از جمله واحدهای استراتژیك شركت ملی نفت ایران بوده كه در زمان جنگ تحمیلی، دچار خسارات اساسی گردید.

وی افزود:  با توجه به اهمیت و نقش موثر این ایستگاه در تامین حداكثر دبی مورد نیاز و تحقق اهداف كلان شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، عملیات نوسازی ایستگاه با هدف افزایش قابلیت اطمینان و ظرفیت پمپاژ نفت صادراتی به پایانه های خارك و جاسك در دستور كار قرار گرفت و مجدداً در مدار عملیاتی قرار گرفته است.