سرپرست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: تولید ایمن و پایدار پیش درآمد فعالیت بنگاههای اقتصاد نفتی همانند مناطق نفت خیز جنوب و پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس است.

مهندس جواد تقی‌زاده در نشست با مدیرعامل پالایشگاه بید بلند خلیج فارس عنوان کرد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان یک بنگاه اقتصادی و بزرگترین شرکت تولیدی کشور است که صیانت از تولیدات آن وظیفه ای همگانی است.

وی با تاکید بر افزایش تعامل و هماهنگی در اجرای پروژه‌های جمع آوری گازهای مشعل گفت: تولید ایمن و پایدار پیش درآمد فعالیت بنگاههای اقتصاد نفتی همانند مناطق نفت خیز جنوب و پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس است.

سرپرست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری با اشاره به نقش زنجیره تولید در اقتصاد کشور افزود: در صنعت نفت و گاز همه ما یک زنجیره در جهت رشد اقتصادی کشور هستیم که در این زنجیره همگی ذینفعان می بایست منتفع شوند.

وی در این نشست همچنین بر ایجاد تعامل و انتقال تجارب مرتبط با فعالیت‌های عملیاتی تاکید کرد.

مهندس محمود امین‌نژاد مدیرعامل پالایشگاه بید بلند خلیج فارس، اقدامات پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس را تشریح کرد و گفت: این پالایشگاه ۲۷ پروژه جمع آوری گازهای مشعل در ۴ استان را در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این پالایشگاه بیان کرد: این مجموعه به عنوان سرمایه گذار و مجری پروژه‌های دریافت و جمع‌آوری گاز‌های مشعل عزم جدی دارد تا پایان سال جاری، پروژه های بازگردانی ۱۰۰۰ و گاز و گاز مایع ۹۰۰ و پیش تراکم گازمایع ۱۰۰۰ را به یرانجام برساند.

امین‌نژاد در پایان با توجه به ظرفیت و توانمندی موجود جهت مشارکت در اورهال واحدهای عملیاتی گاز و گاز مایع اعلام آمادگی نمود.

در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران و روسای برخی ادارات دو مجموعه در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد، چالش‌ها و تنگناهای مرتبط با اجرای پروژهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.