جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه  برنامه های فرهنگی  مناطق نفتخیز در تابستان پیش رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فرهنگ و کار فرهنگی را اساس همه ی مسائل دانست و بیان داشت: تقویت روح مسئولیت پذیری در حوزه ی کار، و افزایش غیرت دینی در جامعه از آثار یک کار فرهنگی موثر می باشد.

وی همچنین بر ظهور خلاقیت و ایده های جدید در کار فرهنگی تاکید کرد.

در این نشست فرمانده حوزه شهید تندگویان، رئیس آموزش معارف اسلامی، مدیر عملیات غیر صنعتی، سرپرست روابط عمومی، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید و رئیس امور ورزش گزارشی از برنامه های فرهنگی انجام شده و برنامه های تابستان پیش رو ارائه دادند و بر نگاه جدید به حوزه ی فرهنگ و کار فرهنگی تاکید کردند.

در پایان نشست، پیگیری جهت تهیه ی پیوست های فرهنگی و تشکیل کارگروه های تخصصی حوزه فرهنگ و فضای مجازی تصویب شد.