“پیمان محتشم نیا” ،ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به نصب ترانسفورماتور جدید در ایستگاه پمپاژ آسک، قبل از برق دار شدن، نسبت به احداث پنج حلقه چاهک زمینی اقدام شد، که دو مورد آن صفحه تمام مسی و سه مورد آن میله ای مسی می باشد.

وی افزود: با اجرایی شدن و اتصال هر پنج چاهک ارت به هم دیگر، میزان مقاومت معادل سیستم ارتینگ با میزان معادل اندازه گیری شده برابر با RE=0/3 که این عدد در سیستم ارتینگ یکی از کم سابقه ترین اعداد در ضریب اطمینان می باشد.

رئیس گروه برق دفتر نظارت شرکت آب جنوب شرق هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب اطمینان از عملکرد تجهیزات اساسی از جمله ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور، سوئیچینگ فشار متوسط و همچنین عدم آسیب دیدن پرسنل و تجهیزات در زمان بروز خطا در سیستم دانست.

گفتنی است، اجرای این طرح برای اولین بار در شرکت آب جنوب شرق با بهره گیری از توان داخلی عملی شد.