رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ظرفیت های تولیدی استان ایلام گفت: با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی ایلام، زنجیره محصولات صادراتی به کشور عراق تکمیل میشود.
شهلا عموری در جریان بازدید هیات تجاری استان دیاله عراق از خطوط تولید شرکت کوشاب غرب ایلام واقع در ناحیه صنعتی شباب اظهارداشت: در تالش هستیم با همکاری مجموعه اتاق های بازرگانی کشور و همچنین رایزن بازرگانی ایران در عراق ، مجموعه زنجیره محصولات صادراتی به عراق، بیش از پیش تکمیل شود.
وی با اشاره به بازدیدهای مختلف هیات تجاری استان دیاله عراق از واحدهای صنعتی مختلف ایلام عنوان کرد: از جمله این واحدها که مورد بازدید قرار گرفت شامل شرکت کوشا غرب ایلام است که تولیدکننده نوشیدنی های سالم، با کیفیت، انواع ماءالشعیر، نوشابه های انرژیزا و آب میوه های گازدار است.