مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از ایمن سازی خط لوله ۱۶ اینچ نفت رگ سفید ۱ در مسیر امیدیه به دیلم ایمن خبر داد.

مهندس محمدرضا گودرزی در رابطه با این اصلاحیه عنوان کرد: با توجه به عبور خط لوله نفت ۱۶ اینچ رگ سفید یک از مجاورت روستاها و جاده اصلی مواصلاتی امیدیه به دیلم و ایجاد شرایط نا ایمن، اصلاحیه و ایمن سازی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع  بیان کرد: با دستور مدیر عامل شرکت و هماهنگی مجموعه های مدیریت عملیات، خدمات  و فنی، عملیات تخلیه خط لوله ۱۶ اینچ بوسیله توپک  و تزریق بیش از ۱۰۰بشکه حلال به منظور حل کردن رسوبات آسفالتی و رانش توسط ۱۰۵۰۰ گالن نیتروژن  آغاز گردید.

گودرزی افزود: این عملیات پس از تخلیه خط لوله توسط گروه تعمیرات خطوط لوله با لحاظ شرایط ایمنی و با حضور همه گروه های ذیریط، انجام و خط  ۱۶ اینچ مجددا در مدار عملیات قرار گرفت.