مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی با دانشگاه شهید چمران اهواز با دکتر آخوندعلی دیدار کرد.

نشست صمیمانه دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی با دانشگاه شهید چمران اهواز با سرپرست دانشگاه روز شنبه در حوزه ریاست دانشگاه، برگزار شد.
دکتر علی محمد آخوندعلی در دیدار با دکتر عبدعلی ناصری در زمینه امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه فرهنگی و محتوای این تفاهم‌نامه با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت و گو کرد.