“فرزاد جونعلی وند” مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپورضمن اعلام این خبر گفت: باتوجه به اهمیت سیستم تهویه و هوای مناسب در نیروگاهها و فرارسیدن فصل گرما که باعث افزایش دما در نیروگاهها خواهد شد اورهال سالیانه و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات سیستم تهویه نیروگاه دوم در دستور کار کارشناسان فنی شرکت تولید و تعمیرات قرار گرفت .

 این اورهال شامل رفع نشتی از پکیج یونیت هواساز واحد های هفت و هشت ، عملیات تزریق گاز و نرمال کردن فشار کاری کمپرسورهای مربوط به این تجهیزات بوده که در نهایت هواساز مورد نظر در سرویس قرار گرفت و همچنین عملیات تمیز کاری ، شستشو  و نشت یابی رادیاتورهای هواساز AH002 که تأمین هوای کامل نیروگاه را بر عهده دارد انجام شد که در پایان عملیات این تجهیزات با موفقیت استارت گردید.

جونعلی وند در پایان گفت : در این عملیات کندانسورهای چیلر شماره ۱۰ سیستم تهویه نیروگاه شستشوی کامل گردید که انجام این کار باعث  رفع آلودگی در کندانسورها و افزایش راندمان کاری چیلر ها در خنک کاری هوای نیروگاه می شود پس از انجام این عملیات چیلر فوق در مدار قرار گرفت .

گفتنی است : سد و نیروگاه شهید عباسپور با تولید دوهزار مگاوات برق نقش به سزایی در پایدار سازی شبکه سراسری و فرکانس شبکه ایفا می کند .