“فرزاد جونعلی وند” گفت : هر ساله در فصل گرما تعدادی از مردم به ویژه جوانان ، بدون توجه به شرایط رودخانه بزرگ کارون و عدم شناخت از شرایط آن و توصیه های این شرکت ، مبادرت به نزدیک شدن به حریم رودخانه پایین دست سد شهید عباسپور نموده و با خطر جانی و غرق شدگی مواجه می شوند.

وی افزود: جهت پیشگیری از حوادث ناگوار و غرق شدن افراد در رودخانه و پایین دست سد شهید عباسپور که حادثه خیز می باشد این شرکت از دیرباز اقدام به تهیه تابلوهای هشدار دهنده با مضامین ” شنا ممنوع ” نموده  بدین منظور اخیرأ نیز مبادرت به اضافه کردن تعدادی تابلو هشدار دهنده جدید بتنی که از نظر ماندگاری با محیط سازگاری دارند نموده و همچنین تابلو هایی که در سنوات گذشته نصب شده بود را ترمیم و بازسازی کرده است.

جونعلی وند در پایان عنوان نمود : در همین راستا نیز یکدستگاه آژیر هشدار که هنگام تغییرات سطح آب فعال می شود نصب گردیده است.