مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، خبر رهاسازی یکباره آب از سد گتوند را تکذیب کرد.

عباس صدریان فر با اعلام این خبر گفت: به منظور جلوگیری از کاهش کمیت و کیفیت آب در منطقه مارد که تاثیر مستقیم بر روی بهمنشیر و نخیلات می‌گذارد، از سد گتوند خواسته شد که به صورت موجی قدری خروجی را بیشتر کنند که جبران کمبود آب را بکند.

بنابر اعلام سازمان آب و برق خوزستان، صدریانفر افزود: رهاسازی آب از سد گتوند علیا با باز شدن ٤ دریچه سد خواهد بود و در سد تنظیمی این مقدار حجم آب مدیریت و به صورت موجی رهاسازی خواهد شد و خبر منعکس شده در خصوص رهاسازی یکباره آب صحت ندارد.