“فرزاد جونعلی وند”، با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش دما، اهمیت سیستم تهویه و هوای مناسب در نیروگاهها را مورد تاکید قرار داد و از اورهال سالیانه و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات سیستم تهویه نیروگاه دوم، توسط کارشناسان فنی شرکت تولید و تعمیرات خبر داد.

وی این اورهال سالیانه را شامل رفع نشتی از پکیج یونیت هواساز واحد های هفت و هشت، عملیات تزریق گاز و نرمال کردن فشار کاری کمپرسورها، تمیز کاری، شستشو  و نشت یابی رادیاتورهای هواسازAH002   معرفی کرد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که در عملیات انجام شده کندانسورهای چیلر شماره ۱۰ سیستم تهویه نیروگاه شستشوی کامل شد هدف از این اقدام را رفع آلودگی در کندانسورها و افزایش راندمان کاری چیلر ها در خنک سازی هوای نیروگاه عنوان کرد.

سد و نیروگاه شهید عباسپور با تولید دوهزار مگاوات برق، نقش به سزایی در پایدار سازی شبکه سراسری و فرکانس شبکه ایفا می کند.