این عملیات با پیگیری های فرماندار شهرستان کرخه و مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰  انجام شد.

گفتنی است؛  لایروبی و پاکسازی این کنار گذر موجب افزایش حجم آب ورودی جهت شبکه شاوور خواهد شد.

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۰ صورتجلسه مجوز احداث پل ترافیکی ، اداره راه موظف است هر گونه گرفتگی لوله های پل ترافیکی را بازگشایی و نسبت به لایروبی اقدام نماید .