کمپرسور فشار ضعیف/ متوسط کارخانه گاز و گاز مایع ۹۰۰ به دست توانمند متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران راه اندازی شد.

توربوکمپرسور فشار ضعیف/ متوسط کارخانه گاز گاز مایع ۹۰۰ به دلیل نقص فنی در سیستم ایزولاسیون چندی پیش از مدار خارج شده بود که تلاش برای راه اندازی آن توسط متخصصان نفت و گاز گچساران در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس با همکاری مدیریت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس برای جلوگیری از توقف تولید پس از یک ماه تلاش شبانه روزی با اتکا به توان داخلی جهادگران جبهه اقتصادی در نفت و گاز گچساران، شیر قطع کننده اضطراری و تجهیزات معیوب، تعمیر و در مدار قرار گرفت تا گازسوزی در این مجتمع پالایشی به صفر برسد و خوراک پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس افزایش یابد.

شایان ذکر است: مجتمع پالایشگاهی گاز و گاز مایع ۹۰۰ شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران واقع در پازنان ۲ با تأمین بخش اعظمی از خوراک پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس نقش به سزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند.