“محسن سعادت فر” در حاشیه نشست هماهنگی های حقوقی مدیریت خشکسالی در شبکه های آبیاری شمال خوزستان گفت: بدلیل افزایش تخلفات بویژه در حوزه سرقت غیر مجاز آب و تخریب دریچه های آبیاری، حمایت های حقوقی و قانونی از مدیریت شبکه های آبیاری ضروری است.

وی با اشاره به کاهش شدید منابع آبی و لزوم مدیریت خشکسالی تاکید کرد: افراد سودجو با انجام تخلف در واقع حق هزاران کشاورز سخت کوش منطقه  را پایمال می کنند که در شرایط خشکسالی دو سال اخیر نهایت همکاری را با مدیریت شبکه داشته اند.

سعادت فر افزود: در این نشست مقرر شد با هماهنگی دادستانی دزفول دریچه های آبیاری دارای تخلف گسترده مسدود شوند.

به گفته وی نظارت شبانه روزی عوامل اجرائی حریم بانی، حراست و بهره برداری شرکت به همراه حمایت های قانونی و قضائی، امکان انجام تخلف گسترده سرقت آب را از افراد سودجو سلب می کند.

نشست هماهنگی های حقوقی مدیریت خشکسالی در شبکه های آبیاری شمال خوزستان با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با ارائه گزارش مصور و مستند از تخلفات اخیر در شرکت بهره برداری شمال خوزستان برگزار شد.

در پایان این نشست دادستان دزفول از چند مورد تخریب دریچه آبیاری در یکی از کانال های اصلی منطقه شرق شبکه آبیاری دز موسوم به E3 (شاولی) بازدید کرد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده داشته و بیش از ۱۸ هزار مشترک دارد.