“حمید سلمان پور” اظهار داشت:در راستای ایجاد سیستم های تصمیم یار و افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری ها، سامانه هوش تجاری و مدیریت اطلاعات کسب و کار با به کارگیری جدیدترین ابزارها و زیرساختهای موجود، مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه به صورت کامل توسط کارشناسان این مدیریت فراگیری، نصب و راه اندازی گردید و تاکنون شش داشبورد مدیریت در حوزه های مالی، منابع انسانی، قراردادها، درآمد و بودجه راه اندازی گردیده است.همچنین باتوجه به نیازهای آینده سازمان و لزوم توسعه این سامانه، آموزش تیم تخصصی در این زمینه درجریان می باشد.
سلمان پور تصریح کرد: امروزه داده (Data) به عنوان یکی از مهمترین دارایی های هر سازمان به شمار می آید، اما تازمانی که سازمان نتواند درک و بینشی از آن ها استخراج کند این دارایی بدون استفاده خواهد ماند و پیش نیاز این درک و‌بینش، بصری سازی داده ها می باشد.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد:در این راستا داشبوردهای مدیریتی به عنوان ابزاری برای نظارت بر عملکرد تمامی بخشهای کسب و کار، بررسی میزان کارکرد آن، پیش بینی موانع و مشکلات پیش رو به کار گرفته می شوند.
گفتنی است در این داشبوردها اطلاعات برای مدیران ارشد سازمان با استفاده از نمودارها و اشکال گرافیکی و به صورت اطلاعات مختصر و مفید به نمایش درآمده است.