کارگران کشت و صنعت دعبل خزاعی با اهدای لوح سپاس، از دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قدردانی کردند.

توجه به معیشت، اهتمام به مسائل رفاه و سلامت جامعه کارگری صنعت نیشکر، افزایش و همسان‌سازی حقوق‌ها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و… از جمله دلایل قدردانی کارکنان این شرکت از دکتر عبدعلی ناصری است.

مدیران نیشکری باید قدردان جامعه کارگری باشند

در این مراسم، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، کارگران را بزرگترین سرمایه صنعت نیشکر دانست و بر تلاش برای رفع دغدغه‌ها و مسائل معیشتی آن‌ها تاکید کرد.

وی از ادامه روند طرح‌های حمایتی و انگیزشی برای رفاه جامعه کارگری نیشکر خبر داد و بیان داشت، همه مدیران باید قدردان مجاهدت‌های کارگران باشند چرا که رونق تولید در صنعت نیشکر به دست‌ پرتوان این قشر زحمت‌کش است.