بسم الله الرحمن الرحیم

عید قربان نماد گذشت انسان برای پیمودن راه حقیقت است.

مقام معظم رهبری

دهم ماه ذی الحجه مقارن با عید سعید قربان، از اعیاد بزرگ مسلمین و روزی است که حق تعالی درهای مغفرت و رحمتش را بر بندگان خود

 می گشاید. این روز مجالی است برای در خود اندیشیدن و رسیدن به خودشناسی و به دنبال آن دستیابی به خداشناسی.

حقیقتاً این عید بزرگ، باشکوهترین جلوه ایثار و تعبد در برابر خالق یکتا و روزِ رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از جلوه های غیر خدایی است.

در چنین روزی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن (ع) با قربانی کردن نفس سرکش، راه و رسم طاعت و بندگی به درگاه حضرت حق را به انسان ها آموخت و منشاء پاک ترین عید مسلمانان شد.

این فلسفه الهی در آنچه حاجیان در کنگره عظیم حج و مناسک آن انجام می دهند به خوبی تجلی یافته است که در نهایت سعی می کنند خود را در دریای بیکران عشق، عبودیت و قرب الهی غرق کنند.

اینجانب این عید بزرگ را به عموم هموطنان بویژه همکاران پرتلاشم در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تبریک و تهنیت گفته و از درگاه خداوند متعال، درک واقعی پیام این روز که همانا ایثار، فداکاری، وحدت، دلدادگی و بندگی بر آستان حضرت دوست می باشد، را برای همگان مسئلت می نمایم.