“کریم کریمی” ضمن اعلام این خبر افزود: یکی از مشکلات اصلی شرکت کاوش تراز نیرو در بدو تاسیس تا کنون عدم داشتن رتبه صلاحیت خدمات مشاوره بوده است که به دلیل نداشتن رتبه(گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره) تمامی قراردادهای کاری خود را به نام شرکت های دیگر با پرداخت حق الشراکه انعقاد می نمود، که در واقع قراردادهای دست دوم لحاظ می شدند و این امر ضمن داشتن معایب و مسائل خود، هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال تا کنون به شرکت تحمیل کرده بود.

کریمی به اقدامات انجام شده برای اخذ رتبه صلاحیت خدمات مشاوره نیز اشاره کرد و گفت:تغییر سهامداران شرکت به نحوی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی و یا ترکیبی از آنها باشد،تغییر هیات مدیره بر اساس مدرک تحصیلی ،داشتن حداقل ۳ نفر امتیاز آور که دارای ۵ سال سابقه کار در شرکتهای رتبه دار و تخصص خواسته شده در زمینه ژئوتکنیک و نیز دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشند، مدرک تحصیلی مرتبط مدیرعامل و تهیه و تجهیز وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی از جمله اقدامات انجام شده برای اخذ این رتبه بوده است.

وی افزود:خوشبختانه و با پیگیریهای مستمر هم اکنون موفق به اخذ رتبه مشاوره در حوزه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شدیم که این امر منجر به صرفه جویی حداقل ۱۰ میلیارد ریال صرفه برای شرکت می شود.

مدیرعامل شرکت کاوش تراز نیرو تصریح کرد: هم اکنون شرکت کاوش تراز نیرو اولین شرکت رتبه دار مهندسین مشاور ژئوتکنیک در مجموعه شرکتهای طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان می باشد و آمادگی خود را برای تمامی پروژه ها و فعالیت های مرتبط با مطالعات ژئوتکنیک، حفاری چاه های آب، پایداری سدها(حفاری و ابزار دقیق و…)، حفاری چاه های آب و آزمایشگاههای خاک و بتن اعلام می دارد.

کریمی گفت: لازم میدانم از مدیریت دفتر بازرسی،حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان و همه همکارانی که با این مجموعه در اخذ رتبه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی کنم.