مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در گفتگوی تلفنی با سیمای آبادان در پاسخ به سوالی در مورد تشنگی نخلستان و گلایه های کشاورزان منطقه اروند کنار اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها و مطابق برنامه نباید شاهد کاهش کیفیت و کمیت آب می بودیم اما با وجود اعلام های پیاپی، کشت شلتوک در بالادست و برداشت های غیر مجاز آب سبب کاهش آب در پایین دست و تنش آبی در نخلستان ها شده است.

مدیرعامل آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: برای جبران این کمبود در دو، سه روز گذشته آب از گتوند رهاسازی شده است و بزودی نخلستان های آبادان و اروندکنار را سیراب می کند و این کار تا نرمال شدن شرایط ادامه دارد.