“علیرضا بهاروند” با اشاره به وضعیت خشکسالی و ضرورت مدیریت منابع آبی محدود، گفت: امور حراست و حریم بانی این شرکت  از ابتدای کشت تابستانه سال جاری تاکنون با همه توان و امکانات، همپای سایر قسمت های ذیربط در حال انجام اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب، برای کشت های غیر مجاز و رعایت الگوی کشت مصوب شورای کشاورزی استان خوزستان در شبکه های تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ هستند.

بهاروند به تشکیل جلسات با کشاورزان، بزرگان و معتمدان محلی، نمایندگان کشاورزان، تعاونی‌های آب‌بران و مسئولان محلی برای اقناع سازی از موضوع کاهش منابع آبی و رعایت مصوبات شورای کشاورزی استان خبر داد و گفت: علاوه بر گشت‌های شبانه روزی مستمر در سطح شبکه های تابعه بمنظور شناسایی، پیشگیری و برخورد با متخلفان، تعداد ۳۰۰ فقره اخطاریه کتبی بین کشاورزان متخلف توزیع، که پس از پیگیری و تعامل لازم با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ۶۵مورد برخورد قانونی با متخلفان کشت غیر مجاز شلتوک، ۳۸ مورد جمع آوری پمپ و سیفون و ۳۰ مورد کمک به همکاران بهره برداری و تعمیرات شرکت جهت انجام تنظیمات چک‌ها، دریچه ها و پلمپ دریچه های دارای کشت غیر مجاز شلتوک و  بکارگیری نگهبان بر روی دریچه ها و چکهای مهم در مناطق گتوند و میاناب بمنظور جلوگیری از دستکاری تاسیسات آبرسانی توسط متخلفان انجام شد.

گفتنی است؛ امور حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ همدوش سایر قسمت های مرتبط در این شرکت از جمله بهره برداری، بصورت شبانه روزی در سطح مناطق حضور خواهد داشت و در راستای کنترل و مدیریت توزیع آب و خدمات رسانی به کشاورزان دارای کشت مصوب، از ارایه هیچ کمکی دریغ نخواهند نمود.