“بهرام جعفری” ضمن اعلام این خبر افزود: این اقدامات که توسط گروه تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ صورت گرفته است شامل؛ تعویض و نصب سیم بکسل، تنظیم چک‌های کانال اصلی در مجاورت روستاهای شلیلی، سه بنه، بکیشه، عرب اسد و قلعه خان بوده و علاوه بر آن ۲۳ دستگاه دریچه  دیگر به صورت کامل و اساسی تعمیر شده اند.

وی هدف از این عملیات را فراهم نمودن امکان کنترل و پایش مستمر دریچه ها و چک ها به منظور بهره برداری بهینه از آن ها و تامین آب کشت های مجاز و دارای قرارداد و جلوگیری از برداشت غیر مجاز جهت کشت ممنوع شلتوک عنوان کرد.

گفتنی است ؛  شبکه آبیاری میاناب ۹ هزار و ۷۵۵ هکتار اراضی خالص کشاورزی منطقه را تامین آب می نماید.