حسین فرهنگ ضمن اعلام این خبر افزود: با هدف افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ نگاز و تسهیل در امر بهره برداری، اورهال و تعمیر یک دستگاه پمپ عمودی سانتریفیوژ ۵۵ کیلووات ایستگاه پمپاژ نگاز در محل کارگاه تعمیرات پمپ شرکت با نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان  و توسط کارکنان ادارات برق و مکانیک معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ انجام شد.

فرهنگ افزود: به منظور تأمین آب مطمئن و پایدار اراضی تحت پوشش ایستگاه پمپاژ نگاز با عملیات تعمیر، نصب و راه اندازی به موقع پمپ عمودی مذکور ، ۵۵۰ لیتر بر ثانیه ، بر ظرفیت این ایستگاه پمپاژ اضافه گردید.