رضا امینی ظهر چهارشنبه ۱۲ تیرماه در نشست با معاون عمرانی استاندار خوزستان و مدیرعامل آبفا به میزبانی قرارگاه خاتم الانبیا، در جلسه رفع مشکلات پروژه فاضلاب اهواز اظهار کرد: با تاکید مقام معظم رهبری و دستور ریاست محترم جمهوری، زمان اجرای پروژه فاضلاب اهواز از سه سال به دو سال کاهش پیدا کرده است که این امر سبب افزایش حساسیت پروژه شده است.

وی افزود: تاکنون بخاطر اقدامات انجام شده و پیشرفت پروژه شهروندان صبوری خوبی داشته اند چرا که اجرای برخی از پروژه های عمرانی مانع از تردد آسان آنها و ایجاد مشکلات زیست محیطی شده است.

شهردار اهواز ضمن قدرانی از صبر و شکیبایی شهروندان ادامه داد: امیدواریم با توجه به اینکه مقرر شده است سرعت و کیفیت پروژه افزایش یابد، هم در خصوص اجرای پروژه و هم ترمیم ترانش ها و روکش های آسفالت و رفع مشکلات در اجرای پروژه زمینه رفاه شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

وی تاکید کرد: این نوید را می دهیم که با هماهنگی بین بخشی سرعت و کیفیت پروژه فاضلاب اهواز ارتقا پیدا کند.