“علی شاولی” با اشاره به درخواست اداره ایمنی آن شرکت مبنی بر نیاز و ضرورت نصب سرعتکاه جهت کنترل سرعت خودروها در نقاط حادثه خیز جاده های داخلی و تاکید مدیر عامل شرکت بر انجام این امر، از نصب تعدادی سرعتکاه استاندارد ۹۰ سانتی متری شبنما دار و تابلوهای مربوطه در تقاطع جاده ها، با به کارگیری پیمانکار و نصاب ویژه راهداری توسط واحد عمران معاونت پایداری خبر داد.

شاولی تصریح کرد: پیش از این نیز با همت واحدهای مذکور در راستای ارتقای ایمنی و کیفی تردد در جاده های فوق، اقداماتی همچون احداث مسیر جایگزین اضطراری و تعمیرات اساسی جاده اصلی، ساماندهی جداول و نیوجرسی ها، رنگ آمیزی و زیباسازی دیوار تونل های دسترسی به نیروگاه و همچنین نصب گاردریل، آینه و استوانه های ترافیکی و سایر تابلوهای راهنمایی و رانندگی انجام شده است.