دکتر علی‌محمد آخوندعلی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز در پیامی شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار را گرامی‌داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز ۱۷ مردادماه ۱۳۷۷ که محمود صارمی خبرنگار شجاع ایرانی به همراه ۸ دیپلمات دیگر توسط نیروهای طالبان در مزار شریف افغانستان به شهادت رسیدند، در ایران به‌نام روز خبرنگار نامیده و از آن تاریخ ۲۴ سال می‌گذرد. در این مدت زیر ساخت‌های تبادل اطلاعات جهانی در همه زمینه‌های علمی آنچنان به سرعت متحول و تغییر کرد که به نام عصر اطلاعات خوانده شد. این سرعت تحول در سال‌های اخیر آنچنان شگرف بوده که با قرائت‌های جدید عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات و یا انفجار اطلاعات از آن ذکر می‌شود و اخیرا به دلیل همگانی شدن این فضا و پیچیدگی و گستردگی داده‌ها در همه زمینه‌ها و قابل دسترسی شدن همگانی و سر درگمی در تشخیص صحت و صحیح اطلاعات، این عصر کوتاه عمر و سریع‌الوقوع به تعبیر برخی کارشناسان به عصر بحران اطلاعات خوانده می‌شود. درهم آمیختگی اخبار راست و ناراست و پخش شایعات در اندکی از زمان در فضای مجازی که حتی فضای رسانه‌های ملی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، باعث عدم تشخیص به موقع و صحیح اخبار می‌گردد.
اینجاست که رسالت خبرنگاران واقعی بسیار سنگین می‌شود زیرا حسب ظاهر شرایط برای خبرنگاری بسیار ساده می‌نماید و ممکن است هرکسی به راحتی و حتی بدون کوچکترین آموزش و احساس مسئولیتی خود را خبرنگار بنامد، و بر بازار گرم شایعات بنام خبر بیفزاید.
در این شرایط، اینجانب دلم برای خبرنگاران واقعی می‌سوزد و درد آنان را درک می‌کنم و از صمیم قلب برای آنان آرزوی موفقیت دارم، خبرنگارانی که نه تنها به راستی و درستی خبر می‌اندیشند، بلکه از آن مهمتر به عواقب و آثار پخش خبر هم احساس مسئولیت می‌کنند تا مبادا به بهانه پخش خبری عارضه‌ای ایجاد کنند که آثار سوئ آن چه بسا از سود آن بیشتر باشد.
اینجانب روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ‌واقعی، راستگو و درست کردار و همه صاحبان قلم و رسانه  که در پوشش و بازتاب اخبار، فعالیت‌ها، رویدادها و عملکرد دانشگاه در سال گذشته و سال جاری همراهی و همراهی کردند، عرض تبریک دارم وبا امید به تداوم نقش‌آفرینی آنان، از خدای بزرگ توفیق روز افزون و اجری مبارک و میمون برایشان طلب می‌نمایم.