شهردار اهواز به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با مدیر و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار شهردار اهواز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر انتشار اخبار مثبت و نشاط آفرین در جامعه در راستای جهاد تبیین گفت: سموم وارد شده در حوزه رسانه، سمی مهلک و خطرناک در فضای مجازی است که متاسفانه هیچ تقیدی بر آن متصور نیست و همین انتشار اخبار گمراه و دلسرد کننده اثرات مخربی بر جامعه نیز خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر انتشار اخبار درست و شفاف به رسالت کاری حوزه خبر در آگاهی بخشی به جامعه اشاره کرد و افزود: مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال که ریشه و اصالت خوبی دارند تکیه گاه امنی برای خبر و منبع قابل اتکایی برای مردم هستند و از این حیث یک منبع خوب برای آگاه سازی مردم به شمار می روند و رسالت سنگینی را نیز بر دوش خود می کشند.

امینی در ادامه افزود: شهرداری بیش از ۳۰۰ وظیفه اعم از پاسخگویی به مخاطبین و مواجهه با مردم دارد که غیر از مالکیت های شخصی و ادارات که صاحب نام و نشان هستند، همه فعالیت های مردم مرتبط با شهرداری است، از طرفی شهرها چون موجود زنده و پویایی هستند و دارای حیات و زندگی هستند از یک سوبرای توسعه و حرکت رو به جلو نیاز به انسجام و همدلی بین بخش‌های مختلف حاکمیت دارند و از سوی دیگر رسانه ها نسبت به تامین اخبار صحیح و انتقال به مردم باید موفق عمل کنند تا از این طریق در پویایی و توسعه شهر بتوان گام‌های موثر و موفقی برداشت.

شهردار اهواز تصریح کرد: اهواز ظرفیتهای بالقوه زیادی برای بالفعل شدن جهت توسعه و رشد دارد که خوشبختانه با آسیب شناسی های برنامه ریزی شده در تلاشیم که این نارسایی ها را برطرف کنیم و شهری در خور و شان مردم فهیم اهواز بسازیم.

در پایان این نشست هریک از اعضای خانه مطبوعات به بیان دغدغه ها و نظرات در حوزه شهری و کاری خودپرداختند و خواستار رفع مشکلات این حوزه شدند.