آینده شرکت فولاد خوزستان در این مصاحبه ها رقم می خورد
 صبح روز یکشنبه ۲۳ مرداد،مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در بازدید از فرایند مصاحبه حضوری آزمون استخدامی شرکت فولاد خوزستان (مقطع کارشناسی) گفت:آینده شرکت فولاد خوزستان در این مصاحبه ها رقم می خورد و امیدوارم  با ورود نیروهای تازه نفس و کارآمد جدید شرکت بتواند بیش از پیش در کسب موفقیت ها و دستیابی به اهداف تعیین شده، موفق باشد.