جاسم تیموری گفت: این پروژه،  با نظر مدیرعامل سد دز در دفتر معاونت فنی مهندسی تعریف و پس از تایید معاونت توسعه و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان در دستور کار مدیریت دفتر فنی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز قرار گرفته که در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: بمنظور انجام این عملیات کلیه اتصالات، تابلو ها، کابل های برق خریداری شده و با مشارکت واحدهای مختلف شرکت تولید اعم از الکتریک، رولیاژ، مکانیک، تدارکات، مالی و پشتیبانی، خدمات و پایداری و نیز همکاری شرکت تعمیرات ناحیه دز و گروه های پیمانکاری در کمترین زمان ممکن در حال اجر می باشد.

معاون فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز بیان کرد: در این پروژه ، ضمن بازسازی خط قبلی، با ایجاد خط جدید، آب قابل استحضال دریاچه از ۷۰ مترمکعب به ۱۴۰ مترمکعب در ساعت افزایش خواهد یافت.