مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از پایان موفقیت آمیز عملیات توپکرانی خط لوله ۴۲ اینچ آغاردالان خبر داد.

 مهرداد کاهکش در تشریح این خبر با تقدیر از کارکنان پرتلاش صنعت نفت گچساران گفت: عملیات توپک رانی خط لوله ۴۲ اینچ گاز آغاردالان از ایستگاه کلمه در کیلومتر ۱۳۷ در محدوده شهرستان برازجان در استان بوشهر در ساعت ۱۵:۲۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ با جایگذاری توپک در ارسال کننده توپک با استفاده از گاز محبوس در این خط لوله جهت رانش توپک با فشار نسبی ۸۹ بار شروع  و پس از طی مسافت حدود ۱۴۱ کیلومتر در ساعت ۰۸:۰۰ صبح  تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ با دریافت توپک در دریافت کننده توپک در ایستگاه لخته گیر ۱۶۰۰ با موفقیت پایان پذیرفت.

وی ادامه داد: خط لوله ۴۲ اینچ آغار/دالان به طول حدود  ۳۲۷ کیلومتر  گاز میادین نفتی آغار و دالان را پس از فراورش(جدا سازی آب و مایعات گازی) در پالایشگاه گاز فراشبند در استان فارس که زیر مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی می باشد را جهت تزریق در میادین نفتی و سایر مصارف به تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارسال می کند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خاطرنشان کرد: محدوده تحت راهبری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به طول حدود ۱۴۴ کیلومتر از ایستگاه کلمه در کیلومتر ۱۳۷ در محدوده شهرستان برازجان تا ایستگاه ۴۷۰۰ در محدوده پازنان۲ می باشد.