“محمدرضا یزدانجو” گفت: با پیگیری های انجام شده توسط دفترفنی و مهندسی شرکت و به منظور تست و شستشوی خطوط و همچنین بهره برداری آزمایشی ، این عملیات در دستور کار شرکت قرار گرفت .

وی با اشاره به حجم عملیات تعمیرات اساسی، رفع نشتی خط اصلی plu، انجام عملیات شستشوی خط و تست هیدوراستاتیک از شبکه تحت فشار لاسبید بهبهان به طول ۵۵۷۴کیلومتر، افزود: باهماهنگی به عمل آمده توسط نماینده محترم کارفرما و مشاور، تعمیرات خطوط لوله GRP در سایز های DN500mm , 600mm در  طول خط اصلی تحت فشار  بعمل آمد که در مجموع سه عدد اتصال یکسر فلنج سایز ۵۰۰ میلیمتر با نصب کوپلینگ و دو عدد اتصال یکسر فلنج سایز ۶۰۰ میلیمتراز جنسGRP و دو عدد اتصال سه راهی پلی اتیلن سایز ۴۰۰ میلیمتر تعمیر گردید که رفع نشتی خط را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: پس از انجام عملیات تعمیرات خط اصلی plu و انجام تست های هیدرواستاتیک و تکمیل اتصالات خط مذکور، شبکه اصلی توانایی انتقال آب به ۸ واحد بصورت تحت فشار بارانی و ۶ واحد بصورت قطره ای را دارد و بزودی عملیات مشابهی بر روی خط لوله PLD این شبکه صورت خواهد گرفت.