رضا احمدیانپور گفت: دو دستگاه سازه آشغالگیر شبکه آبیاری رامهرمز پس از باز طراحی و اصلاح، ساخته و در جای خود نصب شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه فازها و نواحی دیگر شبکه آبیاری رامهرمز به منظور بهره برداری به این شرکت تحویل داده شده است پس از بررسی های فنی، دو دستگاه آشغالگیر به دلیل ابعاد بزرگی که داشتند قابل دسترسی نبوده و با انباشت لای و اجسام شناور از کار می افتادند که پس از بازطراحی، مجدداً ساخته و در ورودی سیفون کانال LMC نصب شدند.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی بیان کرد: آشغالگیر ها اغلب در دهانه ورودی سیفون ها از ورود اجسام شناور و بعضاً اجساد حیوانات افتاده در کانال جلوگیری کرده و نیز مانعی در برابر غرق شدن افراد سقوط کرده در آب میشود.

احمدیانپور در پایان تصریح کرد: امید است تا با تمهیدات اتخاذ شده روند خدمت رسانی به کشاورزان به خوبی انجام و همچنین در هیچ جایی شاهد غرق شدن هموطنانمان درپشت سدها، رودخانه و کانال های آبیاری نباشیم.