این دستگاه برای اولین بار در صنعت نیشکر از سوی متخصصین کشت و صنعت نیشکر دهخدا ساخته و در حاشیه نمایشگاه هفته دولت رونمایی شد.

حمزه دیلمی، طراح و سازنده دستگاه سنگ جمع کن مزارع نیشکر است . او نوآوری در صنعت نیشکر را حاصل توجه به نیروی انسانی می‌داند و معتقد است، مدیران نیشکری با ایجاد انگیزه سبب بروز هر چه بیشتر خلاقیت در صنعت نیشکر شده‌اند.

کاهش هزینه‌ها در آماده سازی زمین

جمع آوری سنگ مزارع نیشکر در کمترین زمان، جمع آوری مکانیزه سنگ، جلوگیری از شکسته شدن پره‌های دیسک و تیغه‌های هاروستر از ویژگی‌های این دستگاه است.

با ساخت این دستگاه، هزینه‌ها در عملیات آماده‌سازی مزارع نیشکر جهت کاشت کاهش می‌یابد. دستگاه سنگ جمع کن مجهز به مخزن بارگیری است و ظرفیت باری نزدیک به سه تن دارد.